łupskie Bractwo Rycerskie im. Księcia Bogusława V ze Słupska istnieje od ponad 10 lat. We wrześniu 2000 roku zostało założone z inicjatywy grupy przyjaciół, a na dzieś dzisiejszy jesteśmy legalnie działającą organizacją pozarządową, na prawach non-profit. W swoich szeregach skupiamy około 30 osób w najróżniejszym przedziale wiekowym, oferując aż 4 sekcje: walczącą, łuczniczą, artyleryjską oraz taneczną. Ze względu na rosnącą ilość rzemieślników planujemy utworzyć również sekcję rzemieślniczą. Nasza drużyna stylizuje się na wiek XIV, nawiązując do tradycji jak i strojów z tego okresu. Zdecydowaliśmy się na ten okres również z powodu rycerstwa, które w tym czasie zaczęło rozkwitać, co staramy sie przedstawiać na pokazach czy turniejach. Wzorujemy się na terenach Pomorza jak i władcy który panował w tym czasie, czyli księcia Bogusława V.